อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

Published กุมภาพันธ์ 8, 2012 by 9aprach

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติ มากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินใน บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่าผาแต้ม เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มี ความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผาแต้ม>มีชื่อเสยงโด่งดังเมื่อ เมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชา มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบภาพเขียนสีโบราณ ีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มจึงได้เสนอต่อ กองอุทยาน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทยและถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ ประเทศลาวเป็นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุดทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี
ทางเข้าของแกรนแคนยอนแม่น้ำโขง มีหินสวยงามลักษณะคล้ายหัวสุนัข  ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันต่างๆนาๆ บ้าง ก็ว่า แต่ก่อนมีเจ้าเมืองเป็นผู้เรืองอำนาจ ประทับใจความงามของสามพันโบก จึงได้ ส่งเสนามาศึกษาเพิ่มเติม  เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองคำ  จึงให้สุนัข เฝ้าทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา  เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นสมบัติ เกิดความ โลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอื่น  สุนัขผู้ภักดีก็เฝ้ารออยู่ตรง นั้นจนตายในที่สุด บางตำนานก็ว่าลูกพญานาคในลำน้ำโขงเป็นผู้ขุดเพื่อให้ เกิดลำน้ำอีกสายหนึ่ง  และได้มอบหมายให้สุนัขเป็นผู้เฝ้า ทางเข้าระหว่างการขุดกระทั่งสุนัขได้ตายลงกลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด
อุทยานแห่งชาติผาแต้มจะแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวตามนี้
ย่านผาแต้ม
เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯซึ่งได้รับที่ได้รับความนิยมสถานที่ท่อง เที่ยวในย่านผาแต้มรวมเอาพื้นที่บริเวณที่ ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริกานัท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต้นท์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถเริ่มต้นเที่ยว ได้ตั้งแต่
1.ภาพเขียนสีี่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ผาแต้มเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏ เรียงรายอยู่เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี ทางอุทยานฯได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไป ชมภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นภาพเขียนสีที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคนด้าน
กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม มีทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร จากนั้นเป็นทางราบริมหน้าผาเดินไป อีก 400 เมตร จึงจะถึง ภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลา และลายเส้นทึบ หยักไปมาคล้ายคลื่นน้ำ
2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม จากผาขามเดินไปอีก 300 เมตร ก็จะถึง เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่ขนาดใหญ่ที่สุดมี จำนวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมือ เครื่องมือ จับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลา-ล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
3.กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน มีภาพกลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่งหญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลายเรขาคณิต สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวเก่าแก่ของโลก
4.กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย มีภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบกิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลาย เรขาคณิต และภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วไป
ภาพเขียนสีผาขาม ภาพเขียนสีผาแต้ม
ภาพเขียนสี ภาพเขียนสี
ภาพเขียนสีผาหมอน ภาพเขียนผาหมอนน้อย
ภาพเขียนสี ภาพเขียนสี
2.จุดชมวิวทิวทัศน์
จุดชมวิวภูขาม
4.เสาเฉลียง
อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ใน เนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน ชาวบ้าน บริเวณนี้เรียกเสาหินที่ คล้ายดอกเห็ดนี้ว่า “เสาเฉลียง” ซึ่งแผลงมาจากคำว่า “สะเลียง” ที่หมายถึง “เสาหิน”
5.น้ำตกสร้อยสวรรค์
ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2112 ห่างจากตัวอำเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิด จากลำธาร 2 สายคือห้วยสร้อยและห้วยไผ่ที่ไหลจากหน้าผาคนละมาบรรจบกันซึ่งสูงประมาณ 20 เมตร มองดู คล้ายสร้อยที่แขวนคอ
5.น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
ก่อนถึงน้ำตกทุ่งนาเมือง 1 กิโลเมตร มีทางแยกขวาที่บ้านทุ่งนาเมืองไปน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามและมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผา หินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง หากเดินทางมาชมตอนช่วงเที่ยงวัน ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดีจะมอง เห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์
น้ำตกลงร
6. ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์
ตั้งอยู่บริเวณลานหินด้านบนของน้ำตกสร้อนสวรรค์ ขนาบสองฝั่งของลำห้วย ทุ่งดอกไม้ป่าบนลานหินจะบาน เฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้น โดยมีพื้นที่กว้างขวางจรดชายป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ ดอกไม้ป่าบริเวณ ลานหินนี้เป็นต้นเล็กซึ่งมีทั้ง ดอกสร้อยสุวรรณาดอกดุสิตา ดอกมณีเทวา ดอกทิพย์เกสร หญ้าวัว หยาดน้ำค้าง เป็นต้น นับเป็น เสนห์และ สีสันสำหรับการเที่ยวชมน้ำตกสร้อยสวรรค์ได้เป็นอย่างดีช่วงที่ เหมาะสมใน การท่องเที่ยว คือ ปลายตุลา-ธ.ค.
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
7. น้ำตกทุ่งนาเมือง
ห่างจากน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากลำห้วยทุ่งนาเมืองซึ่งเ้ป็นร่องน้ำที่ รองรับน้ำจากภูเขา จึงมีน้ำแค่ช่วงฤดูฝนเท่านั้น น้ำตกทุ่งนาเมืองมีอยุ่ 2 แห่ง คือ น้ำตกทุ่งนาเมืองน้อยซึ่งเป็น หุบเหวกลางลำธารหิน ตั้งอยู่ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานประมาณ 200 เมตร มีลานจอดรถและลงไป ชมน้ำตก ได้เลย ส่วนน้ำตกทุ่งนาเมือง จะอยู่บริเวณหน่วยพิทกษ์พอดี มีทางเดินไปจุดชมวิวน้ำตกเพียง 15 เมตร และทาง เดินลงไปชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดในหุขเขาเบื้องล่าง ซึ่งจะมองเห็นสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาสูง 20 เมตร อย่างสวยงาม ระหว่างทางเดินยังมีีเถาวัลย์ยักษ์ ซึ่งเป็นเถาวัลย์ขนาดใหญ่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาบรั่นดี อีกด้วย
สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ ปณ. 5 ตำบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ :045 318 026 , 045 246 332
สถานที่พักแรม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีที่พักเป็นบ้านพักของอุทยานไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมด 6 หลัง พักได้หลังละ
4-6 คนมีห้องน้ำพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นและพัดลม นอกจากนี้ยังมีบริการเต้นท์พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว มีร้านค้าสวัสดิการและร้านขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
ขอบคุณภาพสวยๆ จาก คุณเอ http://phitchaphat.multiply.com
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: